Harmonisk Trading är ett sätt att analysera finansiella marknader genom att identifiera specifika mönster och hur Fibonacci nivåer är placerade för att bestämma möjlig vändningar.
Denna metodik antar att mönster eller cykler, precis som i livet, upprepar sig. Nyckeln är att identifiera dessa mönster och ta trades, eller gå ut ur trades, baserat på att samma historiska prisrörelser kommer att ske.
(Baserat på ”The Harmonic Trader”, Scott M. Carney)

Hamoniska Mönster för att göra Fibonacci mer objektivt

En populär fråga angående att använda Fibonacci: Hur ska man sålla bland alla nivåer och linjer till något som faktiskt kan användas i sin trading?
– Det finns många Fibonacci nivåer och i teorin är det möjligt att ta trades utifrån alla nivåer. Men, med det sagt, så är det inte att rekommendera. Det är här Harmoniska mönster försöker göra processen mer objektiv. Harmoniska mönster matchar en specifik Fibonacci nivå till ett särskilt sammanhang där det förekommer. På detta sätt kan man objektivt använda Fibonacci retracement, extension och projection för att definiera vilka nivåer som är viktiga och vika man bör ignorera.

Genom vårat medlemskap lär du dig om Fibonacci, grunderna till Harmonisk Trading och mer.

Hur tolkar man Harmoniska Mönster?

Här nedanför ser du två typiska Harmoniska mönster. Det är Bat mönster där den vänstra har en möjlig uppåtgående vändpunkt och den högra har en möjlig nedåtgående vändpunkt. Just Bat mönstret hittar man ofta i alla marknader och instrument – ett väldigt kraftfullt mönster, rätt tolkad.

Varje bokstav i mönstret representerar en hög eller låg pivot nivå, med undantag för D punkten som representerar en möjlig pivot nivå. När man ska definiera en pivot nivå inom Harmonisk Trading använder du mönstrets specifika Fibonacci nivåer där priset uppfyller reglerna och skapar en vändpunkt.
D punkten är nivån där man letar efter ett möjligt trade medan alla andra nivåer i mönstret hjälper till att identifiera exakt nivå där D punkten faktiskt hamnar.

Förhållandet mellan respektive punkt i mönstret (förutom en) är intervaller av Fibonacci nivåer.
Följande 5 steg visar hur man hittar punkterna (X, A, B, C, D):

  1. Identifiera en distinkt startpunkt (X). Oftast är detta en tydlig topp eller botten i priset när man tittar på närmaste historiska prisrörelserna.
  2. A-punkten är den första pivot nivån som skapas efter en initial rörelse upp eller ner. Denna punkt behöver inte mätas in med Fibonacci, men den används för att dels fastställa att B punkten skapas på en giltig nivå samt vart D punkten kommer att hamna.
  3. Nästa rörelse, efter att priset vänt från A punkten, kommer att visa oss vart B punkten hamnar och är en definierande nivå för att kunna bestämma vilket mönster det är vi tittar på. B punktens nivå mäts ut genom att mäta en Fibonacci retracement från X till A. Enligt exemplet ovan (Bat mönster) måste då B punkten hamna någonstans mellan 38.2% och 61.8%. (Det mest optimala Bat mönstret har en 50% retracement).
  4. Nästa rörelse, till C punkten, kan hamna någonstans mellan 38.2% och 88.6% av avståndet mellan A och B punkten – Fibonacci retracement av den tidigare prisrörelsen från A till B punkten.
  5. D punkten består av flera Fibonacci nivåer för att fastställa den exakta zon som vi letar efter, och innehåller i exemplet med Bat mönstret, en exakt och obligatorisk 88.6% Fibonacci retracement av prisrörelsen mellan X och A punkten.

För att gräva djupare och fastställa de viktigaste nivåerna finns det ett antal saker man tittar på. Punkterna nedan är några av de viktigaste, som används i de flesta Harmoniska mönster.

  • En AB=CD struktur, som är någonstans mellan 1:1 ratio (dvs prisrörelsen A till B är lika lång som C till D) och 1:1.618 ratio (det vill säga – prisrörelsen C till D är längre än A till B), måste finnas.
  • Nivån som B punkten hamnar på (i relation till XA prisrörelsen) visar vilket mönster du tittar på (ex 0.50% = Bat, 0.786 = Butterfly osv.).
  • När du identifierat vilket mönster det handlar om vet du också vilken primär Fibonacci nivå som D punkten bör falla på för att vara ett giltigt mönster. Denna nivån, precis som B punkten, bestäms genom Fibonacci retracement av X till A prisrörelsen.
  • Genom att mäta Fibonacci extension av BC kan du, tillsammans med AB=CD strukturen, bestämma om mönstret blir komplett bortanför den primära nivån för mönstret eller ej.

Resultatet man får av detta är tre nivåer som bildar en zon. BC extension, AB=CD mönstret samt respektive mönsters primära Fibonacci nivå. Även om vi kallar detta en zon så handlar hela processen om att hitta en specifik nivå.
Dessa tre nivåer hamnar inte alltid i samma ordning – därför är det den identifierade nivån som hamnar lägst (uppåtgående möjligt trade) eller högst (nedåtgående möjligt trade) som är mest viktig när du går vidare för att identifiera, verifiera och exekvera ditt trade.

Exekvera ditt trade

Harmoniska mönstret ger dig en zon och en specifik Fibonacci nivå där en vändning kan ske. När man ska exekvera kan användandet av en lägre tidsupplösning eller annan teknisk analysteknik som prisrörelser, candlestick mönster och indikatorer som RSI stärka och ytterligare bekräfta trade möjligheten.