Introduktion till ‘En Komplett Trading Utbildning’

Med dessa 4 delar, som ingår i “En Komplett Trading Utbildning”, får du en första introduktion till hur utbildningen ser ut och dess innehåll.

Vi går igenom Utrustning, olika diagramtyper, tidsupplösningar och en första inblick i psykologin bakom trading.