PTSE – Komplett Trading Utbildning (2)

Detta är sista, paket 2, av den Kompletta utbildningen som tar dig från grunder till mer avancerade tekniker och hantering runt risk, trade och pengar.