3 Drives mönster

Även om mönstret inte specifikt identifierades så var en av de första hänvisningarna till Three Drives mönstret beskrivet i Robert Prechters bok “Elliot Wave Principle.”

Robert Prechter beskrev den allmänna karaktären av pris rörelser som hade antingen en tre-våg eller en fem-vågs struktur.Anpassad från denna princip, så utgör symmetriska prisrörelser som besitter identiska Fibonacci projektioner i en 5-vågs prisstruktur ett Three Drives mönster.

I boken “The Harmonic Trader” förbättras noggrannheten i mönstret i och med betydelsen av andra större rekyler och projektioner. Boken var en av de första att betona den kritiska aspekten i detta mönster – att varje rörelse (ben) avslutas vid exakta harmoniska förhållanden i en följd – antingen en 1.13, 1.27 eller 1.618.Dessutom bör benen ha en tydlig symmetri med varje rörelse som bildas över lika långa tidsperioder.

Även om Three Drives mönstret inte är så komplicerat som andra mönster, är det lika betydelsefullt för att fastställa viktiga rekyl zoner. En av de viktigaste delarna i Three Drives mönstret är symmetriska pris rörelser. Three Drives mönstret ska vara lätt att identifiera, eftersom det bokstavligen ska sticka ut ur mängden/grafen. Skapandet av de två första rörelserna bör vara unika och tydliga jämfört med tidigare pris rörelser. Efter att de två första rörelserna har identifierats, kan PRZ lätt beräknas.