5-0 mönster

Upptäckt av Scott Carney och släpptes i sin bok, “Harmonic Trading of the Financial Markets: Volume Two”.

5-0 mönstret är en unik struktur som har exakta Fibonacci nivåer för att strukturen ska vara giltig. Även om 5-0 anses vara ett “rekyl mönster”, eftersom 50% rekylen är den mest kritiska nivån i PRZ, så är respektive bens värden något annorlunda än i Bat eller Gartley mönstret.5-0 ingår i familjen av 5-punkts harmonisk prisstrukturer. Den B-punkts nivå som krävs för andra mönster gäller inte för 5-0. Snarare så kräver 5-0 ett minsta “Extreme Harmonic Impulse Wave” till åtminstone 1.618 men får heller inte överstiga 2.24 för C-punkten – för att kunna särskilja mönstret från andra. Dessutom kräver 5-0 ett liksidigt AB=CD mönster för att definiera ett komplett och slutfört mönster.

Den grundläggande förutsättningen för mönstret är att identifiera distinkta reaktioner efter slutförandet av en motsatt trend. Giltiga 5-0 mönster representerar vanligtvis den första rekylen i ett betydande trendbrott. I många fall, är AB benet av strukturen en misslyckad slutlig våg av en förlängd trend. 5-0 är ett otroligt exakt mönster som endast innehåller två viktiga nivåer – 50% rekyl av BC benet och ett liksidigt AB=CD.