AB=CD mönstret

En pris struktur där varje ben är likvärdigt

AB=CD mönstret är en 4-punkts pris struktur där den initiala prisrörelsen, första benet, delvis gör en rekyl som sedan följs utav en likvärdig rörelse, andra benet. Detta mönster har tidigare diskuterats i många tekniska arbeten och skrifter och representerar grunden till Alla harmoniska mönster. 

Tittar man på Fibonacci i mönstret så bör de uppstå på specifika punkter.

I AB=CD mönstret är C-punkten en avgörande nivå för mönstrets fullbordan. Även om BC projiceringen är kritisk i denna struktur så är en exakt fullbordan av AB=CD det viktigaste harmoniska värdet.

Fibonacci talen i mönstret måste inträffa på specifika punkter. I ett idealiskt AB=CD mönster når ”C” punkten en rekyl till antingen 0.618 eller 0.786 utav ”AB”. Denna rekyl förbereder ”BC” projektion som bör avslutas och fullborda ett AB=CD mönster på antingen 1.27 eller 1.618.

Det är viktigt att notera att en 0.618 rekyl till C punkten kommer att resultera i en 1.618 BC projektion. En 0.786 rekyl till C punkten kommer att resultera i en 1.27 projektion . Det viktigaste att komma ihåg är att BC projektion ska sammanfalla med slutförandet av AB=CD mönstret.

I AB=CD mönstret hittar man ofta Fibonacci nyckeltal inom strukturen som har en relation till varandras nivåer. C punktens rekyl av AB benet indikerar oftast vilken BC projektion som används för att definiera ”Potential Reversal Zone” (PRZ). Till exempel, en 0.618 rekyl till C punkten kommer oftast att ha en 1.618 BC projektion som sammanfaller närmast med slutförandet av AB=CD mönstret. Detta ömsesidiga förhållande som motsvarar ett AB=CD mönster definierar bästa PRZ för denna struktur.