Bat mönster

Bat är ett exakt harmonisk mönster som upptäcktes av Scott Carney 2001.

Bat mönster är förmodligen det mest exakta mönstret i hela Harmonic Trading arsenalen. 
Mönstret har många olika delar som definierar en riktigt bra ”Potential Reversal Zone (PRZ). Mönstret utgör vanligtvis ett djupt omtest av stöd eller motstånd som ofta kan vara ganska skarp. Snabba rekyler från Bat mönstrets PRZ är vanligt. I själva verket så är giltiga rekyler i ett Bat mönster  ofta väldigt extrema.


Mönstret innehåller den kraftfulla 0.886XA nivån som är ett viktigt element i PRZ. B-punktens rekyl måste vara mindre än 0.618, helst 0.50 eller 0.382 av XA benet. Den mest idealiska B-punkten är en 50% rekyl av XA benet. B-punkten är en av de främsta sätten att differentiera Bat från ett Gartley mönster. Om ett mönster håller på att bildas och B-punkten hamnar på en 0.50XA, så är det sannolikt ett Bat mönster.

Bat använder en BC projecering som är åtminstone 1.618. BC projeeringen kan vara så mycket som 2.618. Men den mest idealiska BC projeceringen i ett Bat mönster är 1.618 eller 2.0. Det är viktigt att notera att BC projeceringen inte kan vara mindre än 1.618, då är strukturen ogiltig.

Dessutom så är AB=CD mönsteret inom Bat utvidgat och kräver vanligen en 1.27 AB=CD beräkning. Det är ett otroligt exakt mönster och kräver en mindre stop loss än de flesta andra mönster.