Butterfly mönster

Den allmänna strukturen för Butterfly mönstret upptäcktes av Bryce Gilmore. Emellertid definierades de exakta Fibonacci nivåerna i Scott Carneys bok “The Harmonic Trader” från 1998.

Bryce Gilmore upptäckte strukturen i Butterfly mönstret i sin “Wave Trader” programvara. Även om hans tolkning av strukturen omfattar en mängd kombinationer av Fibonacci nivåer, anser Scott att en specificering för varje punkt i strukturen är avgörande för att framgångsrikt kunna handla mönstret, som i exempelvis Crab mönstret så är anpassningen av mönstrets punkter kritiskt. Butterfly mönster är inte annorlunda, då specifika nivåer inom denna utdragna 5-punkts-strukturen är nyckeln till att hitta de bästa möjligheterna.

De exakta nivåerna som definierats av Scott har blivit branschstandard för strukturen. Scotts ideala Butterfly mönster kräver särskilda Fibonacci nivåer för att strukturen ska vara giltig. Dessa mätningar inkluderar en obligatorisk 0.786 rekyl av XA benet vid B-punkten, som definierar en mer exakt PRZ och bättre möjligheter. Dessutom måste Butterfly mönstret inkludera ett AB=CD mönster för att vara en giltig signal.

Ofta kommer AB=CD mönstret att ha ett förlängt CD ben som är 1.27 eller 1.618 av AB-benet och även om detta är en viktig förutsättning för en giltig signal, så är den mest kritiska nivån i mönstret ett 1.27 XA ben. Beräkningen av XA kompletteras oftast med en extrem (2,00, 2,24, 2,618) BC projektion. Dessa siffror skapa en specifik PRZ som kan ge starka rekyler, särskilt när mönstret är i historiskt höga/låga prisnivåer.