Private Client Group - Qualifier
Step 1 of 8
OBS! - Formuläret fungerar absolut bäst på dator. Mobil, iPad eller liknande kan göra att vissa delar strular.

Tanken med detta formulär är att fungera som en "grind" till den tänkta "Private Client Group" som vi ska köra igång.

Anledningen är för att vi ska komma igång med gruppen "halvt springandes" redan från start. Vi ska inte behöva fastna på absolut grundläggande kunskaper.

De personer som går vidare kommer vi sedan att ha ett "Live samtal" med för att säkerställa intresse mm. Alla kommer givetvis att få besked om man får möjlighet att ta plats i gruppen eller ej.

- Man behöver alltså ha grunderna på plats och inte ha problem med att identifiera trend, struktur och support/motstånd.
- Man bör ha testat någon teknik redan, eller åtminstone börjat testa, för att ha en förståelse för att ta trade (demo eller live) utifrån given teknik.

- Det kommer att bli ett begränsat antal platser.
- Tänkt tid är 12 veckor med veckovis material och live Webinar där man oxå löpande får ”hemläxor”.

Efter dessa veckor är målet att en bakåttestad tradingplan finns på plats och man ska vara i steget till att gå live (alt. testköra i live marknad med demo konto).

Var ärlig med dig själv i frågorna och svara så kortfattat som möjligt utan att utelämna några viktiga faktorer (givetvis).

Gruppen är inte för alla och kommer inte att vara gratis.