Tävlingsvillkor – Inlägg och kommentarer

 • Kommentarer och inlägg ska ha relevans för gruppen. Onödiga inlägg kommer att tas bort – detta beslutas enhälligt av admins och moderatorer.
 • Relevanta inlägg/kommentarer ska vara relaterade till Teknisk Analys och kan vara exempelvis analyser, svar och frågor runt analyser, frågor och svar om teknisk analys mm.
 • Ej relevanta inlägg kan exempelvis vara gällande FA (där TA helt utelämnats), begäran om att andra ska analysera åt dig mm.

Helt enkelt – följ reglerna för gruppen vad gäller inlägg och kommentarer, så kommer de att tillåtas och räknas in i statistik för tävlingen.

OBS – person(er) som missbrukar och bryter mot reglerna för inlägg och kommentarer riskerar att diskvalificeras. (Beslutet för detta ligger helt i Admins händer).

Tävlingsvillkor – generellt

 • Du måste vara över 18 år för att delta.
 • Pattern Trading Sverige har rätten att publicera vinnaren med bild och namn på sin hemsida eller på sociala medier.
 • Pattern Trading Sverige äger rätten till eventuellt inlämnade bidrag och motiveringar.
 • Alla frågor runt tävlingen besvaras av Pattern Trading Sverige
 • Pattern Trading Sverige kan när som helst ändra regler, villkor eller avbryta tävlingen.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Anställda inom Pattern Trading Sverige samt anställdas familjemedlemmar kan ej delta i tävlingen. Detta gäller även eventuella Administratörer och Moderatorer i gruppen.
 • Vinsten kan ej bytas mot kontanter, annan tjänst eller vara.
 • Vår tävling är inte kopplad till, sponsrad eller administrerad av Facebook, Instagram eller annat socialt medium.
 • All din information lämnar du till Pattern Trading Sverige och inte till det sociala mediumet.
 • Pattern Trading Sverige lämnar inte under några omständigheter ut deltagarnas kontaktinformation till tredje part.