Market Makers eller ECN*

(*ECN: Electronic Communications Network eller Elektroniska kommunikationsnät)

Valutamarknaden (forex eller FX) är en oreglerad global marknad där handel inte sker på en specifik börs med en fysisk adress. Till skillnad från aktier, som handlas på börser över hela världen, som New York-börsen eller Londonbörsen, sker valutahandelstransaktioner mellan köpare och säljare från hela världen över så kallad OTC (Over-the-counter). Detta nätverk av marknadsaktörer är inte centraliserat, därför kan växelkursen för valfritt valutapar vid en tid variera från en mäklare till en annan.

De största marknadsaktörerna är de största bankerna i världen, och de utgör en exklusiv “klubb” där de flesta handelsaktiviteter äger rum. Denna “klubb” är mer känd som interbankmarknaden. Vi “vanliga” traders, även kallade retail traders, kan inte komma åt interbankmarknaden eftersom vi inte har kreditförbindelser med dessa stora aktörer. Detta betyder inte att vi är spärrade från att tradea valutor, vi kan göra det huvudsakligen genom två typer av mäklare: “Market makers” och Elektroniska kommunikationsnät (ECN) eller Straight Through Processing (STP). Jag tänkte att jag ska försöka beskriva skillnaden mellan de olika varianter av mäklare och förklara hur dessa skillnader kan påverka oss som vill tradea valuta.

“Market makers”

Market makers, även kallad “dealing desk”, bestämmer både köp och säljpriser i sitt system som de sedan presenterar, publikt, till sina kunder som kan vara både banker och retail trader (vi vanliga dödliga). På grund av, eller tack vare, detta så skapar varje “market maker” en viss likviditet i marknaden. Som motpart till varje valuta transaktion (köp/sälj), när det gäller prissättning, måste “market makern” ta motsatt sida av ditt trade. Med andra ord, när du säljer, måste de köpa från dig och vice versa.

Priserna som “market makers” bestämmer grundar sig i deras egna intressen. På pappret, så genererar de sina egna vinster med sina “market making aktiviteter” genom den spread som de debiterar sina kunder. Spread:en är skillnaden mellan köp och sälj priset, och är ofta fixerad av respektive “market maker”. Oftast är spread:en relativt ok som ett resultat av en hård konkurrens mellan de olika “market makers” som finns. Som motpart kommer många “market makers” försöka hedga eller skydda din order genom att skicka den vidare till någon annan. Ibland behåller “market makern” din order och tar en position emot dig – de satsar på att du har fel. (Vilket kanske inte är så konstigt eftersom över 90% av de som tradear i längden har fel).

Det finns två huvudsakliga typer av “market makers”; sk. retail och institutionella. De institutionella “market makers” kan vara banker eller andra stora företag som ofta ger köp/sälj priser till andra banker, institut, ECNs eller till och med till retail “market makers”. Retail “market makers” är oftast företag som fokuserar på att erbjuda trading tjänster till individuella traders, som du och jag.

Fördelar:

– De har ofta en tradingplattform som kommer med gratis diagram mjukvara och verktyg samt nyhetsflöden.
– Många av dem har en mer användarvänlig plattform
– Rörelserna på valuta priser kan vara mindre volatila jämfört med priser från en ECN mäklare, även om detta kan vara till nackdel för den som vill “scalpa” (snabba affärer där man oftast är inne väldigt kort tid och “skrapar” ihop fler mindre vinster).

Nackdelar:

– “Market makers” har en tydlig intressekonflikt då de kan tradea emot dig.
– De kan presentera sämre köp/sälj priser än vad du skulle kunna få hos andra “market makers” eller hos en ECN mäklare
– Det är möjligt för “market makers” att manipulera valuta priserna för att slå ut sina kunders stop loss eller se till så att priset inte når ett satt målpris som kunden har satt. De kan även flytta sina priser flera pips (prissteg som används inom valuta handel) från andra priser på marknaden.
– Det kan uppstå extremt stora skillnader i pris från förväntat sälj/köp pris till det pris där ordern faktiskt är exekverad (sk. slippage). “Market makers” kan även frysa sina system när det är riktigt hög volatilitet. Allt för att skydda sig själv och, medvetet eller omedvetet, begränsa deras kunders vinster.
– Många “market makers” gillar inte de som sysslar med “scalping” och har en tendens att lägga dem på “manuell exekvering” – vilket betyder att deras ordrar kanske inte utförs till önskat pris.

ECN – Electronic Communications Network

Så kallade ECN mäklare, naturligt kallat “no dealing desk”, skickar vidare valuta priserna från ett antal marknads deltagare, som till exempel banker och “market makers”, men även andra traders som är anslutna till denna ECN, och presenterar alltid det bästa köp/sälj priset i sin plattform baserat på dessa aktörers priser. ECN mäklare agerar också motpart på valuta transaktioner men jobbar mer med likviditet istället för pris baserat. Till skillnad från fixerade spreads, som många “market makers” har, så varierar spread:en på de olika valutaparen hos ECN mäklare beroende på respektive pars trading aktivitet. Under mycket aktiva trading perioder, kan du stundvis slippa spread helt hos ECN mäklare. Vissa mäklare garanterar till och med noll-spread på de stora paren (ex. EUR/USD, USD/JPY mfl.)

Elektroniska marknadsnätverk (ECN) tjänar oftast sina pengar genom att debitera sina kunder en fast provision (att jämföra med courtage på aktier) för varje transaktion. Äkta ECN mäklare bestämmer inga priser på köp/sälj och minimerar då risken för pris manipulaton.

Precis som med “market makers” så finns det två huvudsakliga typer av ECN mäklare: retail och institutionella. De institutionella ECN mäklarna förser ex. hedge fonder eller större företag med de bästa köp/sälj priserna från många institutionella “market makers”. Retail ECN mäklare förser framför allt oss vanliga traders med priser från ett par banker och andra traders kopplade till samma ECN.

Fördelar:

– Du kan oftast få bättre köp/sälj pris eftersom de baseras på ett antal källor.
– Det är möjligt att tradea med liten eller ingen spread.
– Riktiga ECN mäklare kommer inte att ta trade emot dig, eftersom de skickar vidare din order till en bank eller en annan trader.
– Priserna kan vara mer volatila, vilket passar “scalpare” bättre.

Nackdelar:

– Många ECN mäklare erbjuder inte integrerade diagram och nyhetsflöden (detta håller dock på att ändras)
– Deras trading plattform tenderar att vara mindre användarvänliga (även detta håller på att ändras till det bättre)
– Det kan vara svårare att räkna ut stop-loss och målpriser i förväg pga de varierande spread;arna
– Man måste oftast betala en provision för varje transaktion (Tack vare konkurrensen är detta oftast inget problem idag)
– I Sverige finns inga bra ECN alternativ om du vill ha en automatiserad redovisning för deklaration, du måste göra det själv – vilket kan vara en omfattande uppgift om du tar många trades.

STP – Straight Through Processing

STP mäklare, även dessa kallade “no dealing desk”, skickar orders direkt från sina kunder till olika institut som tillhandahåller likviditet – ex. banker eller andra mäklare. Ibland har STP mäklare endast en “provider” och ibland flera. Ju fler “providers” de har desto bättre likviditet kan de erbjuda och därmed bättre avslut för sina kunder. Det faktum att kunden har tillgång till realtids priser och kan exekvera sina trades utan mellanhand är vad som gör plattformen till STP.

Fördelar:

– Mindre risk för intressekonflikt jämfört med en “market maker”
– Det är möjligt att tradea med liten eller ingen spread.
– Priserna kan vara mer volatila, vilket passar “scalpare” bättre.

Nackdelar:

– Generellt sett långsammare exekvering än en ECN mäklare.
– Många kallar STP mklare för “hybrider” – du kan egentligen inte avgöra om de är en STP eller en “market maker” och många gånger är de “både och” – de anpassar sin orderhantering till för egen vinning.

.

.

Slutsats

Typen av mäklare du använder kan påverka dina trading resultat. Exekverar din mäklare inte dina trades snabbt och till ditt önskade pris kan ett riktigt bra trade snabbt vända till en oväntad förlust. Därför är det av yttersta vikt att du väljer en mäklare med omsorg och väger för- och nackdelar mot varandra.

.

.

.

Notering: Det finns säkert fler ord i detta inlägg som en ny trader fastnar på gällande betydelse. Tveka inte att fråga.

Källor: Innehållet i texten kommer från ett par olika källor men har både översatts och bitvis skrivits om för att passa sverige/svenska. Informationen går att återfinna på många andra sidor och jag tar ingen cred för förklaringarna i sig – endast jobbet att översätta där så har behövts samt kompletteringar där så har behövts.