Integritetspolicy

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till PatternTrading.se. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.
Vi arbetar aktivt med att skydda våra kontaktnät och tjänster. Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Till exempel loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk.
Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som du som kund lämnar till oss. PatternTrading.se har strikta regler för de som har tillgång till databaser med användarinformation. PatternTrading.se behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda dig som privatperson mot att den personliga integriteten.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter som e-mailadress eller annan information till tredje part. Dock är vi nödgade att i förekommande fall lämna ut uppgifter om dig, nämligen:

  • för följa lagstadgad skyldighet.
  • för att inkräva en förfallen fordran, anmäla en skuld eller skydda våra rättigheter eller vår egendom så kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till och behandlas av inkassobolag och/eller myndigheter
  • eller för att förhindra bedrägeri

För att skydda dig, betänk följande:

  • Om du skapat ett konto hos oss ska du inte avslöja inte ditt lösenord för någon. Om ditt lösenord av något skäl avslöjats, bör du omedelbart ändra ditt lösenord.
  • Svara inte på oombedda e-mail genom att lämna ut ditt lösenord, även om det i e-mailet påstås att det kommer från oss. se kommer aldrig att fråga dig om ditt lösenord på detta sätt.