ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR

Siverhall PTSE AB (www.patterntrading.se)

Dessa köpevillkor gäller vid köp av de Tjänster och Produkter som tillhandahålls av Siverhall PTSE AB (”PTSE”), med organisationsnummer 559140-5286. Nedan refereras till ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”, varvid menas PTSE. Köparen kan vara en privatperson eller en juridisk person. Köparen och PTSE refereras gemensamt som Parterna.

För att kunna beställa våra produkter och utbildningar måste du registrera dig som kund hos oss via vår Plattform www.patterntrading.se.

Parternas åtaganden styrs av dessa villkor och av PTSE:s andra avtal och policys som finns publicerade på hemsidan, såsom integritetspolicy, köpevillkor, disclaimers m.fl.

Vid köp av våra Tjänster eller Produkter samtycker Köparen härmed till att vara bunden av dessa köpevillkor och av ovanstående övriga villkor samt policys.

 

Priser

Alla våra priser är i svenska kronor (SEK), inklusive moms.

 

Frakt

Frakt tillkommer till din order för fysiska varor. Ordrar som endast består av utbildningar, tjänster och/eller digitala produkter är fraktfria oavsett ordervärde.

 

Privat köp

Våra kurser och utbildningar får endast göras tillgängliga för köparen och får inte användas för kommersiellt bruk. Anmälan till utbildningar är bindande och bekräftas normalt omgående efter genomförd beställning via orderbekräftelse som skickas till den av Köparen angivna e-postadressen.

 

Medlemskap

Det finns tre (3) typer av medlemskap hos PTSE:

Medlemskap 1:                 Abonnemang i 1 “Prova på månad”.

Avtalsförlängning: Användarens medlemskap förlängs automatiskt med en (1) månad i taget, om medlemskapet inte skriftligen sägs upp senast 7 dagar innan abonnemangsperiodens utgång.

 

Medlemskap 2:               Abonnemang i 1 månad.

Avtalsförlängning: Användarens medlemskap förlängs automatiskt med en (1) månad i taget, om medlemskapet inte skriftligen sägs upp senast 7 dagar innan abonnemangsperiodens utgång.

 

Medlemskap 3:                  Abonnemang i 12 månader.

Avtalsförlängning: Användarens medlemskap förlängs automatiskt med två (2) månader i taget, om medlemskapet inte skriftligen sägs upp senast 30 dagar innan abonnemangsperiodens utgång.

 

Uppsägning: Skriftlig uppsägning av abonnemang ska skickas till Info@patterntrading.se med information om Användarens e-postadress och abonnemangsperiod samt en uppmaning om uppsägning. Avslutat medlemskap innebär att all tillgång till portalens medlems specifika sidor avslutas. Detta gäller samtliga utbildningar, Liverum, dokument med mera som ingående material till medlemskapet.

Betalning: Betalningen för medlemskapet sker månadsvis genom Klarna under abonnemangsperioden.

Betalning
Vi erbjuder fler betalningssätt. Du bestämmer själv, på vilket sätt du vill betala. När din order slutförts får du en orderbekräftelse via e-post där du kan se din beställning samt den totala kostnaden, inklusive eventuella fraktkostnader. Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

  • Kortbetalning

Vi accepterar kort från Visa, MasterCard, American Express mfl. Kortbetalningar hanteras av vår samarbetspartner Paypal eller Stripe. Pengarna dras direkt från ditt konto när du godkänt ordern. Ditt kortnummer och dina personliga uppgifter är skyddade av Paypal respektive Stripe och lämnas inte ut till tredje part. Kortnummer lagras aldrig hos PTSE. För ytterligare information om Paypal klicka här, för Stripe klicka här.

  • Klarna

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

  • Betalningstid – 14 dagar från att fakturan ställs ut.
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter.
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*.
  • Ladda ner dina fakturor från se.
  • Möjlighet till delbetalning.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. digitalt media.

 

Betalningsvillkor

Kredittiden är 14 dagar från fakturadatum. I enighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 29 kr.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 

Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

 

Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning

När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Länk till Klarnas Allmänna villkor.

Länk till Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

 

Personuppgiftshantering

Samtliga personuppgifter som vi behandlar, behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Vid köp av våra Tjänster eller Produkter ska Köparen lämna nödvändiga uppgifter för fullgörandet av försäljningsvillkoren och köpet i övrigt (namn, personnummer, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer/ firma, bolagsform, organisationsnummer m.m.). Köparen ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och inte strider mot gällande lagregler, tredje parts rättigheter, etiska regler eller branschpraxis. Köpare samtycker till att deras personuppgifter överförs till och behandlas i Sverige av oss vid köp av våra Tjänster eller Produkter.

Vi uppfyller de skyldigheter som krävs enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”) Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy, som finns publicerad för allmänheten på vår hemsida.

Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

Genom att använda Klarna Faktura godkänner du vår användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.00 – 20.00, fredagar 08.00-18.00 och helger 10.00 – 17.00.

 

Avbokningar och avtalsbrott

Vi har rätt att debitera 25 % av utbildningsavgiften, vid avbokning 30-8 kalenderdagar före kursstart. Vid avbokning 7-0 kalenderdagar före utbildningsstart, debiteras 100 % av utbildningsavgiften. Om avbokning är förorsakad på grund av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus 450 kr (administrativ avgift) mot uppvisande av läkarintyg. Samtliga avbokningar, oavsett skäl, ska meddelas oss skriftligen via e-post till info@patterntrading.se.

Vi har rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan vid Köparens obestånd eller om Köparen bryter mot bestämmelser som finns i ingångna avtal med oss, inklusive dessa köpvillkor. Vi återbetalar inte inbetalade betalningar vid uppsägning av avtal på grund av Köparens avtalsbrott.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller senarelägga en kurs, om deltagarantalet är för lågt. Vi har även rätt att ställa in eller senarelägga en utbildning, om undervisaren skulle insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå.

 

Företagsköp

Om köparen är en juridisk person, ska en kontaktperson utses, som har befogenhet att lämna för Köparen bindande besked i de frågor som avser köpet. Byte av kontaktperson ska meddelas oss skriftligen.

Fakturering kan ske till kommun, stat, landsting och företag efter sedvanlig kreditprövning.

Vid företagsköp gäller ingen ångerrätt.

 

Återköp

Skulle du inte vara nöjd med något du beställt via vår e-handel rekommenderar vi dig att skicka e-post till oss och tala om att du tänker återsända varan. Vi betalar tillbaka det belopp du betalat inom 30 dagar. Speciella villkor gäller för utbildningar. Se nedan! PTSE löser inte ut paket mot postförskott.

 

Retur av fysiska produkter

För böcker, hårdvara etc gäller för privatpersoner 14 dagar ångerrätt efter det att du mottagit varan. För att vi ska kunna ta tillbaka varan mot full ersättning krävs att den är i obruten förpackning/inte skadad/använd. Vid retur står du för returkostnaden samt för transportrisken.

 

Retur av digitala produkter

E-böcker, häften/dokument, studiematerial, film- och ljudfiler etc. som levereras via e-post, nedladdning eller streaming från PTSE’s webbplats eller annan digital kanal, räknas som bruten förpackning vid nedladdning, eller påbörjad visning, och ångerrätt/återköp gäller inte. Däremot, kan du, om det inträffat något fel vid överföringen alltid kontakta oss och/eller ladda ner produkten igen. Vi hänvisar till “Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” och där framför allt 11 pragrafen punkt 11.

(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59)

 

Prisförändringar

När PTSE erbjuder ett lägre pris till nya kunder än det som du betalat/betalar, har PTSE ingen skyldighet att sänka ditt pris. Du kan därför inte kräva att få del av en prissänkning underditt , eller efter avslutat, medlemskap om inte annat framgår  på vår hemsida.

 

Reklamationer

PTSE gör alltid sitt bästa för att du ska bli nöjd med din beställning. Om en vara är felaktig eller felexpedierad står vi för frakten.

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den är i obruten förpackning/inte skadad/använd, betalar vi tillbaka det belopp du betalt. Har du öppnat paketet och upptäcker skada så skickar du det tillbaka till oss och anmäler skadan på plats där du hämtat paketet. För reklamation måste du kontakta oss innan du återlämnar/återsänder varan. Ring 076-7773916 eller skriv till info@patterntrading.se. Retur ska ske till Siverhall PTSE AB, Skelleftehamnsvägen 58, 932 37 Ursviken.

Du står inledningsvis för eventuella fraktkostnader, men vi ersätter dig för denna inom ett par dagar efter vi fått din reklamation.

Vi hänvisar till Konsumenttjänstlagen (1985:716) (https://lagen.nu/1985:716) och Konsumentköplagen (1990:932) (https://lagen.nu/1990:932).

 

Ansvar

Innehållet på denna webbplats har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Vi kan dock inte utesluta att viss information inte är exakt korrekt och/eller fullständig. Vi reserverar oss för eventuella textfel och slutförsäljning utanför vår kontroll. Skulle något förekomma som kan ge ett felaktigt intryck kommer PTSE så snabbt som möjligt korrigera felet. PTSE kan inte hållas ansvarigt för avvikelser som beror på bildskärmskvalitet.

Om det kan fastställas att ett uppgivet fel eller dröjsmål beror på omständigheter hänförliga till köparen, kommer köparen debiteras för den tid som avsatts i ärendet.

 

Åldersgräns

PTSE ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

 

Force Majeure

Vid force majeure är PTSE befriade från förpliktelser att fullfölja avtal som på grund av just detta omöjliggör PTSE att fullfölja avtalet. Händelser som kan ses som befriande omständigheter är bl.a. krig, konflikt på arbetsmarknaden/strejk, åtgärder från myndighet, nytillkommen lag, transportförseningar, brand, sjukdom bland personal.

 

Övrigt

Dessa köpevillkor regleras av svensk rätt. Vi följer Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumenttjänstlagen och Konsumentköplagen vid eventuella tvister. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska avgöras enligt svensk lag och genom allmän domstol. Vi har alltid rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor, eller i annat avtal mellan oss, bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse anses vara utelämnad och det ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna. Istället ska vi omförhandla bestämmelsen ifråga.