Vad är Forex?

Foreign exchange, ofta förkortad forex eller helt enkelt FX, syftar på handeln med globala valutor på en decentraliserad marknadsplats – även känd som ”over the counter” (OTC) valutahandel. Den utländska valutahandelsmarknaden är den största och mest likvida marknaden i världen, med en genomsnittlig omsättningsvolym på ungefär $5 trilioner. Det förekommer mycket mer valutahandel än andraformer av investeringar. Storleken på valutamarknaden överträffar obligations- och kapitalmarknaderna där de dagliga volymerna är mycket lägre.

VARFÖR HANDLA PÅ DEN UTLÄNDSKA VALUTAMARKNADEN?

Historiskt var valutamarknaden endast tillgänglig för stora finansiella organisationer och individer med stora nettoförmögenheter. De tekniska innovationerna under de två senaste årtiondena har emellertid gjot det möjigt för investerare i alla storlekar att köpa och sälja valutor på valutamarknaden från överallt i världen, genom användningen av innovativa onlinehandelsplattformar. Några av de stora deltagarna i den utländska valutamarknaden innefattar:

VARFÖR HANDLA PÅ DEN UTLÄNDSKA VALUTAMARKNADEN?

Regeringar och centralbanker

Större nationella regeringar och deras respektive centralbanker innefattar Federal Reserve, Bank of England och Europeiska centralbanken, som är några av de största spelarna på valutamarknaden, och som använder valutahandel för att hantera pengaflödet och göra ändringar i monetära policyer.

Större banker

Några av världens största banker, som Goldman Sachs, Deutsche Bank och Citibank handlar med enorma valutavolymer på valutamarknaden på daglig basis, både åt sig själva och deras kunder, vilka innefattarstora företag, regeringsagenturer och individer med stora förmögenheter.

Valutamäklare

Valutamäklare tillhandahåller åtkomst till de globala valutamarknaderna åt detaljhandlare i alla storlekar. Genom onlinehandelsplattformar agerar mäklaren som mellanhand för investerare som kan handla med valutor bekvämt hemifrån.

Detaljhandlare

Nästan en tredjedel av den dagliga handlade volymen på valutamarknaden utgörs idag av detaljhandlare. Detta innebär individer som handlar för omkring $1.5 triljoner med valuta på daglig basis, och får tillgång till marknaden gneom handelsplattformarna som drivs av valutamäklare.

 

Vill du oxå komma igång med trading och Teknisk analys?

Vi har utbildningen som fungerar oavsett om du vill tradea valuta, aktier, index eller något annat.

 

 

HUR HANDLAS VALUTOR PÅ VALUTAMARKNADEN?

Valutor på valutamarknaden handlas alltid i par. Det betyder att när en trader vill köpa eller sälja en valuta säljer eller köper de samtidigt en annan. Om en trader till exempel vill köpa EURUSD, köper de euro och säljer dollar samtidigt. Valutaparen separeras ofta i tre kategorier:

HUR HANDLAS VALUTOR PÅ VALUTAMARKNADEN?

Stora par

Involvera US dollar med en annan stor valuta. Exempel på stora valutapar är EURUSD, GBPUSD, USDJPY och USDCAD.

Korsade valutapar

Par som inte innehåller US dollar. Korsningar mellan andra stora valutapar kallas även för ”minors”. Exempel på korsade valutapar är EURGBP, EURJPY, GBPJPY och NZDCAD.

Exotiska par

Involvera en större valuta parad med en från en växande ekonomi. Exempel på exotiska par är USDHKD, CADMXN, EURSEK och JPYSGD.

Att handla med en nations valuta är besläktat med att investera i en nations framgång. När landet år bra och dess ekonomi växer, stärks valutan. Å andra sidan, när en naion kämpar blir dess valuta värd mindre. Därför spekulerar valutainvesterare i om ett lands ekonomi kommer att prestera bättre än ett annats. Om en trader till exempel tror att Storbritanniens ekonomi kommer att prestera bättre än USA, kan de köpa GBPUSD (köpa pund och sälja dollar). Å andra sidan, om den amerikanska ekonomin ser ut att kunna prestera bättre än Storbritannien, skulle en trader sälja GBPUSD (sälja pund och köpa dollar).

Major Pairs

VAD PÅVERKAR VALUTAHANDELSKURSEN?

När man tittar på att köpa eller sälja valutor på valutamarknaden måste en investerare vara medveten om de faktorer som påverkar valutakurserna, så att de kan anpassa sin strategi enligt dem. Två av de viktigaste faktorerna att uppmärksamma innefattar:

Makroekonomiska händelser

Makroekonomiska nyheter kan vara meddelanden om viktiga datapunkter såsom inflation, arbetslöshet, räntor och bnp som kan ha stor påverkan på en valutakurs. Investerare tittar noga på dessa data för ledtrådar om hur marknaden kan röra sig.

Geopolitiska händelser

Geopolitik spelar också en stor roll i priset på en valuta. Faktorer kan vara regeringsombildningar, nya lagar, skatter, arbetskraftslagar och handelstariffer som alla orsakar rörlighet på valutamarknaden, och som signifikant påverkar värdet på nationella valutor.

Det är viktgt för investerare att följa alla kommande händelser och kungörelser som kan påverka valutapriserna, så att de inte hamnar fel i händelse av marknadsrörlighet. Det finns ett antal verktyg, inkluderat ekonomiska kalendrar som kan användas för att övervaka marknadsrörelsehändelser, och som möjliggör för handlare att anpassa sina strategier om nödvändigt.

Harmonisk Trading – Harmoniska mönster

Harmonisk Trading är ett sätt att analysera finansiella marknader genom att identifiera specifika mönster och hur Fibonacci nivåer är placerade för att bestämma möjlig vändningar.
Denna metodik antar att mönster eller cykler, precis som i livet, upprepar sig. Nyckeln är att identifiera dessa mönster och ta trades, eller gå ut ur trades, baserat på att samma historiska prisrörelser kommer att ske.
(Baserat på ”The Harmonic Trader”, Scott M. Carney)

 

Hamoniska Mönster för att göra Fibonacci mer objektivt

En populär fråga angående att använda Fibonacci: Hur ska man sålla bland alla nivåer och linjer till något som faktiskt kan användas i sin trading?
– Det finns många Fibonacci nivåer och i teorin är det möjligt att ta trades utifrån alla nivåer. Men, med det sagt, så är det inte att rekommendera. Det är här Harmoniska mönster försöker göra processen mer objektiv. Harmoniska mönster matchar en specifik Fibonacci nivå till ett särskilt sammanhang där det förekommer. På detta sätt kan man objektivt använda Fibonacci retracement, extension och projection för att definiera vilka nivåer som är viktiga och vika man bör ignorera.

Med våran Kompletta Trading Utbildning lär du dig om Fibonacci, grunderna till Harmonisk Trading och mer.

 

Hur tolkar man Harmoniska Mönster?

Här nedanför ser du två typiska Harmoniska mönster. Det är Bat mönster där den vänstra har en möjlig uppåtgående vändpunkt och den högra har en möjlig nedåtgående vändpunkt. Just Bat mönstret hittar man ofta i alla marknader och instrument – ett väldigt kraftfullt mönster, rätt tolkad.

 

 

Varje bokstav i mönstret representerar en hög eller låg pivot nivå, med undantag för D punkten som representerar en möjlig pivot nivå. När man ska definiera en pivot nivå inom Harmonisk Trading använder du mönstrets specifika Fibonacci nivåer där priset uppfyller reglerna och skapar en vändpunkt.
D punkten är nivån där man letar efter ett möjligt trade medan alla andra nivåer i mönstret hjälper till att identifiera exakt nivå där D punkten faktiskt hamnar.

Förhållandet mellan respektive punkt i mönstret (förutom en) är intervaller av Fibonacci nivåer.
Följande 5 steg visar hur man hittar punkterna (X, A, B, C, D):

  1. Identifiera en distinkt startpunkt (X). Oftast är detta en tydlig topp eller botten i priset när man tittar på närmaste historiska prisrörelserna.
  2. A-punkten är den första pivot nivån som skapas efter en initial rörelse upp eller ner. Denna punkt behöver inte mätas in med Fibonacci, men den används för att dels fastställa att B punkten skapas på en giltig nivå samt vart D punkten kommer att hamna.
  3. Nästa rörelse, efter att priset vänt från A punkten, kommer att visa oss vart B punkten hamnar och är en definierande nivå för att kunna bestämma vilket mönster det är vi tittar på. B punktens nivå mäts ut genom att mäta en Fibonacci retracement från X till A. Enligt exemplet ovan (Bat mönster) måste då B punkten hamna någonstans mellan 38.2% och 61.8%. (Det mest optimala Bat mönstret har en 50% retracement).
  4. Nästa rörelse, till C punkten, kan hamna någonstans mellan 38.2% och 88.6% av avståndet mellan A och B punkten – Fibonacci retracement av den tidigare prisrörelsen från A till B punkten.
  5. D punkten består av flera Fibonacci nivåer för att fastställa den exakta zon som vi letar efter, och innehåller i exemplet med Bat mönstret, en exakt och obligatorisk 88.6% Fibonacci retracement av prisrörelsen mellan X och A punkten.

För att gräva djupare och fastställa de viktigaste nivåerna finns det ett antal saker man tittar på. Punkterna nedan är några av de viktigaste, som används i de flesta Harmoniska mönster.

  • En AB=CD struktur, som är någonstans mellan 1:1 ratio (dvs prisrörelsen A till B är lika lång som C till D) och 1:1.618 ratio (det vill säga – prisrörelsen C till D är längre än A till B), måste finnas.
  • Nivån som B punkten hamnar på (i relation till XA prisrörelsen) visar vilket mönster du tittar på (ex 0.50% = Bat, 0.786 = Butterfly osv.).
  • När du identifierat vilket mönster det handlar om vet du också vilken primär Fibonacci nivå som D punkten bör falla på för att vara ett giltigt mönster. Denna nivån, precis som B punkten, bestäms genom Fibonacci retracement av X till A prisrörelsen.
  • Genom att mäta Fibonacci extension av BC kan du, tillsammans med AB=CD strukturen, bestämma om mönstret blir komplett bortanför den primära nivån för mönstret eller ej.

 

Resultatet man får av detta är tre nivåer som bildar en zon. BC extension, AB=CD mönstret samt respektive mönsters primära Fibonacci nivå. Även om vi kallar detta en zon så handlar hela processen om att hitta en specifik nivå.
Dessa tre nivåer hamnar inte alltid i samma ordning – därför är det den identifierade nivån som hamnar lägst (uppåtgående möjligt trade) eller högst (nedåtgående möjligt trade) som är mest viktig när du går vidare för att identifiera, verifiera och exekvera ditt trade.

 

 

Exekvera ditt trade

Harmoniska mönstret ger dig en zon och en specifik Fibonacci nivå där en vändning kan ske. När man ska exekvera kan användandet av en lägre tidsupplösning eller annan teknisk analysteknik som prisrörelser, candlestick mönster och indikatorer som RSI stärka och ytterligare bekräfta trade möjligheten.

 


 

Är du intresserad av att ta del av våran nya Utbildning ”Harmonisk Trading”? Anmäl ditt intresse nedan så kontaktar vi dig med mer information.
 

Ja, jag är intresserad....